Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Dâng câu đối đền thờ Khúc Thừa Dụ

Ảnh: Internet

Những người con của Ninh Giang,
Xa quê luống những muôn ngàn nhớ thương.
Hôm nay về lại quê hương,
Dâng câu đối tặng đế Vương một thời.
Khúc Thừa Dụ gương sáng ngời,
Cùng với Khúc Hạo muôn đời nhớ ghi.
Anh hùng hào kiệt của quê,
Chúng con xa xứ xin về thắp nhang.
Cảm ơn huyện ủy Ninh Giang,
Đón tiếp đàng hoàng tình nghĩa quê hương.
Cho dù sống ở muôn phương,
Ninh Giang hai chữ đồng hương một nhà.

Chỉ thơ 04/07/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét