Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Tặng bạn đời

Ảnh: Internet

Tìm thấy bạn như tìm ra chân lý,
Tin tưởng bạn hơn mọi người đồng chí,
Thân ái bạn hơn mọi người tri kỷ,
Trân trọng bạn hơn mọi viên ngọc quý.
1971

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét