Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Đọc tinh hoa thơ Việt

Ảnh: Internet

Người ta đề “tinh hoa Việt”
Tôi ngây thơ không biết mua về
Đã ngồi đọc say mê hăm hở,
Càng đọc, càng hay đã bị lừa
Hăm ba bài một người tác giả,
Tinh hoa thơ Việt thế này ư?
Mấy dòng này hỏi các “quan thơ”
Có phải muốn lăng xê tác giả
Chỉ thơ 10/02/2009
(“Tinh hoa Việt tác giả Quang Huy”)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét